{stranka} - Geobrick Si & Pe, spol. s.r.o.

 
 

Firma Geobrick je soukromou společností, která byla založena v březnu 1991. Svojí činností navazujeme na zkušenosti získané naší dlouholetou praxí v geologické službě a laboratořích Nerudného průzkumu, Geologického průzkumu Brno a Unigeo Ostrava.

Podnikání v uvedených činnostech je podloženo rozhodnutím Ministerstva hospodářství ČR a rozhodnutím Ministerstava životního prostředí SR o odborné způsobilosti k vykonávání geologických prací.

 

Oblast nabízených služeb

 • komplexní geologicko-technologické práce v oblasti cihlářských, keramických a dalších nerudních
  surovin
 • laboratorní zkoušky základní a speciální včetně přípravy vzorků
 • řešení provozních potíží cihlářských a keramických závodů
 • řešení optimální skladby výrobních hmot
 • zpracování návrhů provozních režimů sušení a výpalu v oblasti cihlářské a keramické výroby
 • výpočet zásob surovin a zpracování těžebních studií
 • poradenská a obchodní činnost
 • zajištění vrtných a měřických prací
 • expertizní posuzování ložisek surovin v ČR i v zahraničí
 

Naše garance

Všechno, co chcete vědět o Vašich surovinách garantuje:

 • více jak 30-letá praxe v geologické službě
 • naše dlouholetá praxe v oblasti technické pomoci spojené s technologickým servisem při řešení výrobních problémů cihelen a keramických závodů.
 • naše zkušenosti při zpracování projekčních podkladů pro výstavbu nových a rekonstrukci starších cihelen
 • náš tým zaměstnanců s odborníky specializovanými na jednotlivé oblasti činnosti (ložisková geologie, ložisková technologie, mineralogie, příprava hmot, sušení, výpal)
 • naše laboratorní vybavenost na úrovni odpovídající daným potřebám: drtiče, mlýnky, hnětače, laboratorní vakuový šnekový lis, klimatizační komory, sušárny, elektrické pece s plně automatizovanou regulací, komorová plynová pec s možností výpalu v pecní atmosféře (oxidace, redukce), přístroje na měření reologických vlastností hmot, DTA, DKTA, přístroje na měření pružnosti materiálu, pevností v tahu, ohybu a v tlaku, aparatura na měření provozních režimů sušení a výpalu atd., to vše na ploše více jak 500m2.

Dobrá znalost vlastností Vašich surovin je jednou ze základních podmínek při řešení mnohých výrobně technologických problémů a proto se těšíme na Vaši přízeň.

Naši partneři a zákazníci

             

© 2008 Geobrick

[CNW:Counter]